03 April 2009

CARA MENULIS JAWABAN SOALAN CAKAP AJUK & CAKAP PINDAH

Saya ada beberapa soalan yang mahu dikemukakan:

(1) Bagaimanakah cara menulis jawapan menukar cakap ajuk kepada cakap pindah dengan cara yang betul. Adakah dengan menulis satu perenggan (6 ayat) atau boleh ditulis dengan cara ceraian 6 ayat.

(2) Bagaimanakah cara menulis jawapan soalan 3 (c dan 3 (d) Bahasa Melayu SPM kertas 2
Bermula tahun lepas tidak perlu menyalin semula ayat. Tetapi adakah hanya menulis 2 perkataan yang salah dengan pembetulannya atau nyatakan juga kesalahan jenis apa contohnya ejaan, imbuhan, istilah, kata, atau tatabahasa.

Jawaban :
1. Pelajar boleh menulis jawaban dalam satu perenggan atau ditulis dengan cara ceraian enam ayat.

Panduan menukar caka ajuk kepada cakap pindah dan sebaliknya :

1. Kenal pasti jenis ayat sama ada ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah atau ayat seruan. Jawaban akan berkaitan dengan jenis ayat tersebut. Contoh :

Dia menyatakan/ menjelaskan/ menerangkan/ memberitahu ( Jika ayat penyata )
Dia bertanya/ dia ingin tahu/ dia meminta penjelasan/ dia memerlukan maklumat
( Jika ayat tanya )
Dia melarang/ Dia tidak mengizinkan/ Dia menyuruh/ Dia mengarahkan/ Dia
memerintahkan ( jika ayat perintah )
Dengan sedih/ dengan marah/ dia terkejut/ dia kagum ( jika ayat seruan )

2. Penutur dan jalan cerita mesti betul dan perlu ikut susunan.
Contoh :

Kassim : Saya akan bertolak ke Johor Bahru pada jam dua petang

Jawaban 1 : Karim menyatakan bahawa dia akan bertolak ke Johor Bahru pada jam dua
petang (X)
Watak telah ditukar

Jawaban 2 : Kassim menyatakan bahawa dia akan bertolak ke Johor Bahru pada jam
tiga petang. (X)
Maklumat telah ditukar

Jawaban 3 : Karim mengatakan saya akan bertolak ke Johor Bahru pada jam dua petang
(X) kerana struktur masih ayat cakap ajuk.

3. Elakkan menggunakan kata tanya apa, bila, bagaimana. mengapa dan di mana.


Soalan 2 :

Mulai SPM Julai 2008, pelajar tidak diminta untuk menyalin semula soalan. Arahan ini tertera dengan jelas pada kertas soalan. Maka pelajar boleh memilih sama ada memberi jawaban terus atau menyatakan perbandingan jawaban antara betul dan salah

Cara 1
1. Martabak, insurans dan lut sinar

Cara 2

Kesalahan ejaan Pembetulan ejaan
Murtabak Martabak
Insuran Insurans
Lutsinar Lut sinar

AMARAN : Pastikan pelajar menurut arahan yang tertera pada soalan 3c dan 3d iaitu pelajar tidak dibenarkan memberi lebih daripada satu jawaban untuk setiap kesalahan ejaan, imbuhan, kata dan tatabahasa.

Selamat belajar.

Tiada ulasan: