03 April 2009

Analisis Soalan SPM

ANALISIS SOALAN KOMSAS (2001-2008)

Jenis/Tahun

Prosa Moden

Prosa Klasik

Puisi

November 2001

Tragedi

[Antologi Kerusi]

Cerita Bayan Tiada Menurut Kata Ibu

Bapanya

[Antologi Anak Laut]

Aku Menjadi Lebih Berani

[Antologi Anak Laut]

Jun 2002

Sebutir Pasir di Kaki

[Antologi Kerusi]

Pertarungan Tuah dengan Jebat

[Antologi Anak Laut]

Syair Jong Pecah

[Antologi Kerusi]

November 2002

Seri Nara

[Antologi Anak Laut]

Kezallman Membawa Padah

[Antologi Kerust]

Gurindam Baris Hadapan

[Antologi Anak Laut]

Jun 2003

Titik-titik Perjuangan

[Antologi Anak Laut]

SikapTerburu-buru

Akan Membawa Padah

[Antologi Anak Laut]

Keindahan Yang Hilang

[Antologi Kerusi]

November 2003

Menatap Wajahnya

[Antologi Anak Laut]

Asal Usul Raja Kecil

[Antologi Kerusi]

Tukang Gunting

[Antologi Kerusi]

Jun 2004

Aku, Kris, dan Kristal

[Antologi Kerusi]

Kepahlawanan Tun Beraim Bapa

[Antologi Kerusi]

Pantun Mengenang Nasib

[Antologi Anak Laut]

November 2004

Budi yang Tak Terbeli

[Antologi Anak Laut]

Sikap Terburu-buru

Akan Membawa Padah

[Antologi Anak Laut]

Seloka Pandai Pak Pandir

[Antologi Kerust]

Jun 2005

Seri Nara

[AntologiAnakLaut]

Kezaliman Membawa Padah

[Antologi Kerust]

Syair Dandan Setia dan Intan

Terpilih

[Antologi Anak Laut]

November 2005

Puteri Li Po

[Antologi Kerusi]

Cerita Bayan Tidak Menurut Kata lbu

Bapanya

[Antologi Anak Laut]

Sejarah

[Antologi Kerusi]

Jun 2006

Jangan Bunuh Rama-rama

[Antologi Kerusi]

Sikap Terburu-buru

Akan Membawa Padah

[Antologi Anak Laut]

Pembeli Masa Sudah

[Antologi Anak Laut]

November 2006

Kerana Manisnya Epal

[Antologi Anak Laut]

Kepahlawanan Tun Beraim Bapa

[Antologi Kerusi]

Syair PembunuhanAngrenl

[Antologi Anak Laut]

I

Jun 2007

Mariah

[Antologi Kerusi]

Pertarungan Tuah Dengan Jebat

[Antologi Anak Laut]

Di Kota Kecilku

[Antologi Kerusi]

November 2007

Titik-Titik Perjuangan

[Antologi Anak Laut]

Asal Usul Raja Kecil

[Antologi Kerusi]

Gurindam Memelihara Anggota Dan Hati Daripada Kejahatan

[Antologi Kerusi]

Jun 2008

Pusaran

[Antologi Anak Laut]

Kezaliman Membawa Padah

[Antologi Kerusi]

Manusia Dan Kesejahteraan

[Antologi Anak Laut]

November 2008

Di Sisi Rinda

[ Antologi Kerusi ]

Peminangan Puteri Gunung Ledang

[ Antologi Anak Laut ]

Pantun Lapan Kerat

[ Antologi Kerusi ]

Bahan belum pernah diuji

Annyss Sophillea

Lambaian Malar Hijau

Serunai Malam

[ Antologi Anak Laut]

Virus Zel Untuk Abah

[ Antologi Kerusi ]

Sabor

[ Antologi Kerusi ]

Pantun Kiasan

Seloka Pak Kaduk

Anak Laut

Derita Pertama

Jalan-Jalan raya Kotaku

Pantun Enam Kerat

Syair Kelebihan Ilmu

Duhai Pentafsir

Di Ruang Gemanya

ANALISIS SOALAN TATABAHASA ( 3b )

TAHUN

SOALAN

2004 (N)

Tulis petikan di bawah ini dalam bentuk cakap ajuk

2005 (J)

Tukar ayat pasif di bawah menjadi ayat aktif

2005 (N)

Tukar ayat pasif di bawah kepada ayat aktif

2006 (J)

Cerakinkan ayat majmuk menjadi 6 ayat tunggal

2006 (N)

Cerakinkan setiap ayat majmuk di bawah kepada dua ayat tunggal

2007 (J)

Buat 6 ayat perintah

2007 (N)

Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif

2008 (J)

Tukar ayat bersusunan biasa di bawah kepada ayat bersusunan songsang

2008 (N)

Tentukan pola ayat dasar

2009

Kemungkinan :

1. Cakap Ajuk dan Cakap Pindah

( Kali akhir tahun 2004 )

2. Gabung ayat tunggal menjadi ayat majmuk

( Kali akhir sebelum 2004 )

3. Tentukan kata dan frasa dalam ayat

Contoh : senaraikan kata kerja transitif dalam ayat diberi.

4. Analisis bentuk ayat

Contoh : Nyatakan satu ayat majmuk komplemen daripada petikan.

Tiada ulasan: