15 November 2009

BERITA HANGAT SPM 2009

TEMA KARANGAN KERTAS 1 DAN SOALAN PEMAHAMAN KOMSAS/TATABAHASA KERTAS 2SPM 2009 (N)
Fokus SPM 2009 - Karangan Bhg A dan Bhg B

Adakah anda telah menguasai tema di bawah ini? Harap maklum bahawa tema yang terdapat dalam Buku Teks BM Tg. 4 dan Tg. 5 perlulah dijadikan rujukan utama. Bermula pada tahun 2004, setiap soalan yang dikemukakan dalam peperiksaan SPM, tema yang terdapat dalam Buku Teks Tg. 4 atau Tg. 5 menjadi pilihan penggubal soalan.
Rakan guru dan pelajar perlu memberi perhatian terhadap tema karangan yang belum dikemukakan dalam mana-mana peperiksaan SPM antara tahun 2004 hingga 2009 (J). Antara tema tersebut ialah :

1. Pelaburan dan tabungan/Skim Cepat Kaya
2. Perpaduan antara kaum di Malaysia
3. Isu alam sekitar di Malaysia- tanah runtuh, hakisan tanah, banjir kilat, penebangan hutan secara tidak terkawal
4. Isu kemelesetan ekonomi dunia - masalah pengangguran /Kenaikan harga minyak/barang
Atasi dengan cara bekerja sendiri/ berniaga.
5. Memulihara warisan bangsa - bangunan bersejarah,
permainan tradisional
6. Kepentingan mempelajari bahasa asing seperti Bahasa Inggeris, Bahasa Mandarin dan sebagainya - persaingan di pasaran pekerjaan.
7. Sistem pengangkutan - kelemahan pengangkutan awam, kemalangan jalan raya, kepentingan pengangkutan moden, keperluan lebuh raya.
8. Amalan membaca - kepentingan, cara-cara menggalakkan
9. Kesan alat komunikasi - telefon bimbit, internet/ teknologi maklumat dan komunikasi
10. Pemanasan global- kerjasama antarabangsa untuk mengatasi masalah tersebut.
11. Pendidikan –Pendidikan maya/sepanjang hayat
12. Pelancongan
13. Gejala Rasuah
14. Permainan Tradisional
15. Barang Buatan Malaysia
16. Gejala sosial
17. Pengalaman/program yang pernah disertai
18. Kemalangan Jalan Raya-punca/langkah
19. Kokurikulum-kebaikan/punca/langkah
20.Semangat patriotik
21. Bahan Sastera (KOMSAS)/Ulasan filem/novel/cerpen
22. Guru/ibu bapa – peranan


CADANGAN PERBINCANGAN IDEA MENURUT TEMA/DIMENSI
TEMA : PERPADUAN KAUM DI MALAYSIA
Sila rujuki Buku Teks Bahasa Melayu Tg. 5. Bacalah karangan contoh yang bertajuk `Amalan nilai-nilai murni untuk perpaduan'. Dengan berdasarkan karangan contoh tersebut, tema `perpaduan' berkemungkinan menjadi pilihan penggubal soalan.

(i) Bincangkan peranan ibu bapa untuk menerapkan nilai perpaduan dalam kalangan ahli keluarga.

(ii) Bincangkan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia.

(iii) Tulislah rencana yang bertajuk `Perpaduan asas kegemilangan negara'.

(iv) Hasilkan sebuah cerpen yang bertemakan `Perpaduan' untuk dimuatkan dalam majalah sekolah anda.

(v) Huraikan peranan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu untuk meningkatkan perpaduan dalam kalangan negara di dunia.
Soalan contoh ( Dimensi keluarga )

Langkah-langkah untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat lebih berkesan sekiranya dimulakan dari rumah.

Bincangkan peranan yang dapat dimainkan oleh ibu bapa dalam usaha menyemai semangat perpaduan yang jitu dalam diri anak-anak.

Cadangan Idea :
1. Ibu bapa menjadi contoh/ "role model"/ idola kepada anak-anak melalui hubungan dengan jiran tetangga.

2. Ibu bapa menjelaskan kepada anak-anak tentang senario masyarakat majmuk di Malaysia.

3. Ibu bapa mengajak anak-anak berkunjung ke rumah jiran tetangga untuk bersama-sama menyambut perayaan kaum dan agama.

4. Ibu bapa memberi dorongan kepada anak-anak untuk menyertai aktiviti yang dapat mengukuhkan perpaduan antara kaum - Contoh program PLKN, RIMUP di sekolah.

5. Ibu bapa saling bercerita tentang susur galur sejarah bangsa Malaysia kepada anak-anak.

6. Ibu bapa menggalakkan anak-anak menonton filem dan drama yang bertema perpaduan antara kaum.

Teknik transformasi :
Pelajar perlu membiasakan diri untuk menjawab soalan yang sama tetapi mempunyai format berlainan.

Contoh :
1. Surat kiriman tak rasmi
Rakan di luar negara ingin tahu tentang usaha kerajaan untuk menyatu padukan masyarakat berbilang bangsa.

2. Pidato/ ceramah/ syarahan
Menyampaikan syarahan, pidato atau ceramah berkaitan usaha menyatu padukan masyarakat di Malaysia

3. Perbahasan ala parlimen
Peranan ibu bapa lebih dominan untuk menyemai konsep perpaduan dalam kalangan masyarakat.

4. Wawancara/ dialog
Wawancara dengan tokoh NGO/ Kerajaan berkaitan tajuk perpaduan antara kaum.

Nota : Pelajar boleh menggunakan isi yang sama tetapi disesuaikan dengan format yang dipilih.

Fokus Karangan SPM 2009: Soalan 4 (Dimensi Global)
Soalan 4(a):
Dunia dilanda pemanasan global yang menyebabkan kutub utara dan kutub selatan semakin mencair. Bincangkan usaha-usaha untuk menangani masalah ini.

Jawaban:
Strategi
T: Pemanasan Global
K: Usaha-usaha
F: Umum/perbincangan
Isi:
1. menjalankan program kitar semula
2. mengharamkan aktiviti pembakaran secara terbuka
3. Aktiviti penebangan hutan secara haram hendaklah dikawal
4. penggunaan minyak petrol tanpa plumbum hendaklah diperluas
5. Segala bentuk pencemaran hendaklah dihapuskan.

Soalan 4(b):
Dunia pada hari ini dilanda pemanasan global yang akibat kerakusan manusia. Bincangkan kesan-kesan yang timbul daripada fenomena ini.
Jawaban:
Strategi
T: Pemanasan Global
K: Kesan
F: Umum/perbincangan

Isi:
1.Tahap pencairan salji di Kutub Utara semakin tinggi.
2.paras air laut meningkat dan keluasan saiz daratan semakin mengecil.
3. Bumi terdedah kepada kejadian bencana alam.
4. Penduduk mengalami risiko kehilangan nyawa dan kecederaan.

Soalan (4c):
Dunia dilanda pemanasan global yang menyebabkan kutub utara dan kutub selatan semakin mencair. Bincangkan punca-punca fenomena ini berlaku.
Jawaban:
Strategi
T: Pemanasan Global
K:Punca
F: Umum/perbincangan

Isi:
1. Kegiatan perkilangan dan industri
2. Aktiviti penebangan hutan secara haram hendaklah dikawal
3. penggunaan minyak petrol tanpa plumbum hendaklah diperluas.
4. Segala bentuk pencemaran hendaklah dihapuskan.

Soalan 4(d):
Dunia dilanda pemanasan global yang menyebabkan kutub utara dan kutub selatan semakin mencair. Bincangkan punca-punca dan usaha-usaha untuk menangani masalah ini.
Jawaban:
Strategi
T: Pemanasan Global
K:Punca dan usaha
F: Umum/perbincangan

Isi:
Punca:
1.Kegiatan perkilangan dan industri
2.Aktiviti penebangan hutan secara haram hendaklah dikawal
Usaha:
3.Aktiviti penebangan hutan secara haram hendaklah dikawal
4.penggunaan minyak petrol tanpa plumbum hendaklah diperluas

Soalan 4(e):
Dunia pada hari ini dilanda pemanasan global yang akibat kerakusan manusia. Bincangkan kesan-kesan yang timbul daripada fenomena ini dan langkah-langkah untuk menanganinya.
Jawaban:
Strategi
T: Pemanasan Global
K: Kesan dan langkah
F: Umum/perbincangan

Isi:
Kesan:
1.Tahap pencairan salji di Kutub Utara semakin tinggi.
2. Bumi terdedah kepada kejadian bencana alam.
Langkah:
.Aktiviti penebangan hutan secara haram hendaklah dikawal
4.penggunaan minyak petrol tanpa plumbum hendaklah diperluas
Latihan 1

Industri pelancongan negara turut menerima tempias akibat wabak selesema burung dan penyakit Sindrom Pernafasan Akut yang Teruk (SARS) yang berlaku di kebanyakan negara di dunia beberapa tahun lalu.

Sarankan langkah-langkah yang perlu diambil oleh negara kita dan negara-negara yang terlibat.
Latihan 2

Kegiatan pengganas dan pihak yang tidak bertanggungjawab yang meletupkan bangunan-bangunan tertentu di beberapa buah negara telah menyebabkan kesengsaraan dan menimbulkan keresahan dalam kalangan masyarakat dunia.

Berikan komen anda tentang penyataan tersebut.
Latihan 3
Kemasukan pendatang asing tanpa izin dari negara asing ke Malaysia telah menimbulkan masalah dari segi ekonomi, sosial, dan menyebabkan ketegangan hubungan diplomatik antara negara yang terlibat.

Bincangkan penyataan di atas.

Latihan 4

Pelaksanaan Zon Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) telah menyebabkan pengeluar dan produk sesebuah negara itu tidak lagi mendapat perlindungan untuk bersaing kerana pengguna boleh memilih produk yang lebih berkualiti dan lebih murah harganya daripada negara lain.

Huraikan pendapat anda tentang penyataan tersebut
Fokus Karangan SPM 2009 -Soalan No. 5 Dimensi Komsas
1. Remaja di negara kita kebanyakannya tidak meminati sastera. Bincangkan penyataan ini.
2. Anda telah menonton sebuah filem tempatan yang menarik. Tulis ulasan tentang filem tersebut.
3. Tulis sebuah cerita berdasarkan peribahasa, ”kerja bertangguh tidak menjadi, kerja beransur tiada bertahan.” ”.
4. Membaca bahan sastera banyak manfaatnya. Bincangkan kenyataan ini.
5. Anda pernah membaca sebuah novel yang menarik. Tulis ulasan tentang aspek menarik yang terdapat dalam novel tersebut.

KERTAS 2
Fokus SPM 2009 - Soalan 2(b) Pemahaman Prosa
Kepada pelajar MRSM Kuantan, adakah anda telah menguasai cerpen dan drama di bawah ini?

Pemahaman Prosa Moden
Cerpen Tg. 4
1. Annyss Sophillea
2. Lambaian Malar Hijau
3. Virus Zel Untuk Abah (Kerusi)
Cerpen Tg. 5
1. Virus Zel Untuk Abah

Drama Tg. 4
1. Serunai Malam
Drama Tg. 5
1. Jangan Bunuh Rama-rama
Fokus SPM 2009 - Soalan 2(c) Prosa Tradisional
Pemahaman Prosa Tradisional:
Tg. 4
1. Cerita Bayan
2. Pertarungan Tuah Dengan Jebat
3. Sikap terburu-buru Membawa Padah
Tg. 5
1. Sabor
2. Kepahlawanan Tun Beraim Bapa
3. Asal Usul Raja Kecil

Fokus Soalan SPM 2009 - Soalan 2(d) Pemahaman Puisi
Pemahaman Puisi
Puisi Tradisional

Tg. 4
1. Pantun Kiasan
2. Seloka Pak Kaduk
Tg. 5
1. Pantun 6 Kerat
2. Syair Kelebihan Ilmu
Puisi Moden
Sajak Tg. 4
1. Anak Laut
2. Derita Pertama
3. Jalan-jalan raya kotaku
Sajak Tg. 5
1. Duhai Pentafsir
2. . Di Ruang Gemanya
Fokus SPM 2009 - Soalan 3 (a) - (e) Tataabahasa
Kepada calon SPM 2009, sila berikan perhatian tentang aspek-aspek tatabahasa yang di bawah ini:

Pecahan Soalan
3(a) Membina ayat daripada frasa
3(b) Soalan tentang cakap ajuk/pindah/ ayat aktif/pasif
3(c) Kesalan Ejaan dan Imbuhan
3(d) Kesalahan Kata/istilah dan Kesalahan Tatabahasa
3(e) Mengemukakan peribahasa yang sama maksud

Fokus SPM 2009 - Soalan 4 - Novel
Wahai calon SPM 2009, adakah anda telah menguasai semua topik tentang novel seperti yang disenaraikan di bawah ini:

1. Kritikan masyarakat
2. Perbandingan antara watak utama/watak sampingan
3. Peranan watak
4. Binaan Plot-5P
5. Teknik Plot
6. Jenis watak
7. Keistimewaan watak
8. Unsur suspens
9. Cara pengarang menggambarkan watak
10. Cara pengarang menggarap nilai
11. Persoalan tentang kasih sayang dan tangungjawab yang terdapat dalam novel.
12. Faedah mempelajari novel
13. Perbandingan latar masa
14. Faedah mengkaji novel
15. Kaitan tajuk novel dengan isi cerita

PERBANDINGAN PENYOALAN SOALAN PERCUBAAN 2009
CONTOH SOALAN PERCUBAAN 2009 YANG MENYOAL MENGENAI SAJAK JALAN-JALAN RAYA KOTAKU

1. Soalan Melaka:
(i) Gambarkan sikap pemandu ketika berada di jalan raya seperti yang terdapat dalam rangkap kedua sajak di atas? [3 markah]
(ii) Pada pendapat anda, selain sikap pengguna apakah punca-punca kesesakan jalan raya? [3 markah]
(iii) Berikan tiga pengajaran yang terdapat dalam sajak tersebut. [3 markah]
2. Soalan Negeri Sembilan:

(i) Berikan maksud kemanusiaan semakin mandul. [2 markah]
(ii) Pada pendapat anda, mengapakah pengguna jalan raya bersikap tidak sopan ketika memandu? [3 markah]
(iii) Huraikan empat unsur bahasa yang terdapat dalam sajak tersebut.
[4 markah]
3. Soalan Kedah:

(i) Berikan maksud ketidaksabaran membengkak. [2 markah]
(ii) Pada pendapat anda, mengapakah masalah kecelakaan di jalan raya di negara ini sukar dibendung?
[3 markah]
(iii) Huraikan dua persoalan yang terdapat dalam sajak di atas.
[4 markah]

4. Soalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur:

(i) Berdasarkan rangkap ketiga sajak, gambarkan etika warga kota semasa berada dalam perjalanan.
[3 markah]
(ii) Sebagai pengguna jalan raya yang berhemah, nyatakan langkah-langkah yang perlu anda ambil untuk menghadapi kesesakan lalu lintas.
[3 markah]
(iii) Huraikan tiga unsur bahasa berserta contoh yang terdapat dalam sajak di atas.
[3 markah]
5. Soalan Perak:

(i) Berikan maksud tika gerimis menabur benih berdasarkan sajak di atas. [2 markah]

(ii) Nyatakan tiga langkah untuk menyedarkan masyarakat tentang keselamatan jalan raya mengikut pendapat anda. [3 markah]
(iii) Nyatakan empat persoalan yang terdapat dalam sajak di atas. [4 markah]

6. Soalan Daerah Hulu Langat.

(i) Bagaimanakah sikap pemandu ketika berada di jalan raya seperti yang terdapat dalam sajak di atas.
[3 markah]
(ii) Jika anda salah seorang pengguna jalan raya yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, bagaimanakah anda menghadapi masalah tersebut?
[3 markah]
(iii) Nyatakan tiga pengajaran yang terdapat dalam puisi tersebut.
[3 markah]
7. Soalan Johor:

(i) Apakah maksud rangkai kata memacu menghimpun menghimpun kekuatan.
[2 markah]
(ii) Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mendisiplinkan pengguna jalan raya?
[4 markah]
(iii) Nyatakan tiga pengajaran yang terdapat dalam sajak di atas. [3 markah]

8. Soalan Pulau Pinang:

(i) Apakah sikap negatif pengguna jalan raya? [3 markah]

(ii) Pada pendapat anda, mengapakah pengguna jalan raya tertekan ketika memandu?
[3 markah]

(iii) Huraikan tiga persoalan daripada sajak tersebut. [3 markah]

PERBANDINGAN BERASASKAN DRAMA SERUNAI MALAMBerikut disertakan contoh soalan yang dikemukakan dalam Peperiksaan Percubaan SPM Antara Negeri sebagai panduan untuk latih tubi:

1. Soalan Perlis:

(i) Berikan sebab-sebab Umar ingin menjadi guru? [3 markah]

(ii) Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk menggalakkan masyarakat menceburi kerjaya perguruan? [3 markah]

(iii) Huraikan satu perwatakan Safiah yang terdapat dalam petikan dan dua perwatakannya yang lain dalam keseluruhan drama. [3 markah]
2. Soalan Negeri Sembilan:

(i) Apakah punca perselisihan pendapat antara Umar dengan Safiah? [2 markah]

(ii) Sekiranya anda mahasiswa, nyatakan usaha-usaha yang dapat anda lakukan untuk
memajukan penduduk desa. [3 markah]

(iii) Jelas satu perwatakan Umar yang terdapat dalam petikan dan satu perwatakan lain
daripada keseluruhan drama. [4 markah]

3. Soalan Klang, Selangor:

(i) Nyatakan alasan Umar ingin menjadi guru. [2 markah]

(ii) Mengapakah akhirnya Safiah bersetuju dengan kehendak Umar? [4 markah]

(iii) Jelaskan satu perwatakan Umar dalam petikan dan dua perwatakan daripada keseluruhan drama. [3 markah]

4. Soalan MRSM:

(i) Apakah kenangan indah antara Umar dan Safiah? [2 markah]

(ii) Pada pendapat anda, bagaimanakah percanggahan pendapat antara pasangan dapat diselesaikan? [3 markah]
(iii) Huraikan satu perwatakan Safiah daripada petikan dan satu perwatakan lain daripada keseluruhan drama? [4 markah]

5. Kelantan:
(i) Bagaimanakah penderitaan yang dihadapi oleh Umar semasa kecil dahulu?
[3 markah]
(ii) Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri yang sesuai untuk memilih pasangan yang boleh memberikan kebahagiaan? [3 markah]
(iii) Huraikan dua nilai yang terdapat dalam petikan dan satu nilai yang terdapat dalam
keseluruhan drama? [3 markah]

6. Soalan Melaka (Peperiksaan Pertengahan Tahun Selaras)

(i) Apakah reaksi ibu Safiah sebaik sahaja kedatangan Pak Majid ke rumahnya?
[2 markah]
(ii) Sikap tolong-menolong merupakan nilai yang masih diamalkan dalam masyarakat kita.
Pada pendapat anda, apakah kepentingan nilai tolong-menolong dalam kehidupan?
[3 markah]
(iii) Huraikan satu perwatakan Pak Majid yang terdapat dalam petikan di atas dan satu perwatakan lain Pak Majid yang terdapat dalam keseluruhan drama tersebut.
[4 markah]

Fokus Novel SPM 2009 - Nilai Kegigihan
Soalan:
Satu daripada nilai yang terdapat dalam salah satu novel yang anda baca ialah nilai kegigihan. Dengan berdasarkan novel tersebut huraikan tiga nilai kegigihan yang terdapat dalam novel tersebut.

Jawaban:
Novel yang saya kaji ialah Terminal Tiga, karya Othman Puteh atau Seteguh Karang, karya Tuan Faridah Syed Abdullah. Terdapat banyak nilai kegigihan yang diterapkan oleh pengarang dalam novel ini.
Satu daripada nilai kegigihan yang terdapat dalam novel ini ialah kegigihan menjalani kehidupan sebagai remaja yang terpaksa memikul tanggungjawab menguruskan keluarga. Sebagai contohnya, Rimpa atau Awanis terpaksa memikul beban mengurus keluarga selepas bapanya menghilangkan diri atau kedua ibu bapanya terbabit dalam kemalangan ngeri hingga meragut nyawa. Hasil daripada kegigihannya menguruskan keluarga, dia akhirnya Berjaya mengatasi segala konflik yang timbul.
Selain itu, nilai kegigihan menghadapi kerenah majikan. Sebagai contohnya, Awanis dan rakan-rakan begitu gigih berhadapan dengan kerenah Encik Johari yang terlalu bersikap diskriminasi terhadap golongan wanita.

Nilai kegigihan yang seterusnya ialah kegigihan untuk meneruskan kehidupan yang begitu mencabar. Sebagai contohnya, Rimpa atau Awanis tetap gigih meneruskan kehidupannya walaupun terpaksa memikul tanggungjawab sebagai ketua keluarga.
Perbandingan teknik penceritaan...
Novel yang saya kaji ialah Terminal Tiga dan Seteguh Karang.
Antara teknik penceritaan yang digunakan dalam kedua-dua novel ialah dialog. Buktinya, dalam novel Terminal Tiga, dalam perbualan Rimpa dengan Bang Maily, Bang Maily telah memberikan dorongan kepada Rimpa dengan mengatakan bahawa dengan bakat yang ada padanya, Rimpa wajar berhijrah dari daerah pedalaman dengan mengikutnya ke Kota Kinabalu. Dalam novel Seteguh Karang pula, Awanis berbual-bual dengan Budi tentang kegigihan Budi mencari rezeki di Malaysia untuk menyara kehidupan keluarganya di Indonesia.
Selain itu, teknik saspens turut digunakan dalam kedua-dua novel. Buktinya, dalam Terminal Tiga, pembaca tertanya¬-tanya tentang sebab ayah Rimpa meninggalkan keluarga sekian lama dan sama ada dia masih hidup serta dapat ditemui semula oleh Rimpa. Dalam Seteguh Karang pula, pembaca tertanya-tanya sama ada Encik Lee bersedia menerima kehadiran Anita sebagai anak kandungnya semula semasa Anita dan Awanis datang ke rumahnya.
Teknik plot yang melibatkan watak utama
Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua teknik plot yang dapat dikaitkan dengan watak utama.

Novel Terminal Tiga
•Teknik dialog
-Perbualan Rimpa dengan Kak Naspura tentang masalah Rimpa di Akademi Seni Kebangsaan

•Teknik imbas kembali
-Ketika di dalam kapal terbang, Rimpa teringat akan Ramon yang memujuknya minum minuman yang memabukkannya.

•Teknik saspens
-Apabila Rimpa kembali ke kampus untuk meneruskan pengajiannya, dia dimaklumkan oleh kawannya tentang kehadiran jurutaip baru di ASK yang bernama Ruzaini. Hal ini menjadi tanda tanya kepada pembaca sama ada Ruzaini tersebut kawan Rimpa atau sebaliknya.

Novel Seteguh Karang
•Teknik dialog
-Perbualan antara Awanis dengan Anita tentang perasaan tidak puas hati Anita kepada Awanis kerana menyembunyikan identitinya sebagai anak angkat.

•Teknik imbas kembali
-Awanis terkenangkan peristiwa Kak Maysarah yang telah memecahkan vas kesayangan mama tetapi telah memaksa Awanis mengaku melakukannya

•Teknik kejutan
-Awanis menerima panggilan telefon menyatakan Kak Maysarah dimasukkan ke Hospital Ipoh kerana makan pil tidur secara berlebihan.
Keprihatinan watak sampingan
Watak sampingan turut berperanan penting dalam sesebuah novel. Nyatakan empat contoh yang menunjukkan keprihatinan watak sampingan dalam sebuah novel yang anda kaji.
Novel Terminal Tiga
Watak sampingan Contoh yang menunjukkan keprihatinan watak Markah
Ruzaini -mengambil berat akan keluarga Rimpa apabila Rimpa
melanjutkan pelajaran di Akademi Seni Kebangsaan 1m
Bang Maily -menolong Rimpa mendapatkan bantuan kewangan
untuk meneruskan pelajarannya
-berusaha menghidupkan seni budaya dengan
mengadakan pementasan drama/ pertemuan penulis
-memberikan dorongan kepada Rimpa dengan
mengatakan bahawa dengan bakat yang ada
padanya, Rimpa wajar berhijrah dari daerah
pedalaman dengan mengikutnya ke Kota Kinabalu 1m
1m
1m
Naspura -mengambil berat akan perkembangan
pelajaran Rimpa di Akademi Seni Kebangsaan
-menyediakan makan minum untuk Rimpa
semasa Rimpa tinggal bersamanya 1m
1m
Jasmin -pergi ke Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah
untuk menjemput Azlina yang balik dari Kota Bharu 1m
Contoh lain yang sesuai diterima.

Novel Seteguh Karang
Watak sampingan Contoh yang menunjukkan keprihatinan watak Markah
Pak Oni -sanggup berkorban dengan berulang-alik dari tempat
kerjanya di Lumut ke rumah anak-anak saudaranya di
Ipoh atas rasa tanggungjawabnya kepada mereka
yang telah kematian ayah dan ibu 1m
Puan Azah -sanggup memelihara Anita seperti anak kandungnya
sendiri 1m
Wan Asri -menasihati Awanis agar menunggang motosikal
dengan berhati-hati 1m
Cikgu Rushda -menumpangkan Anita yang lari dari rumah setelah
bertengkar dengan Maysarah 1m
Kak Nor -menumpangkan Awanis di rumahnya semasa Awanis
menjalani latihan praktikal di Terengganu 1m
Contoh lain yang sesuai diterima.

Latar masyarakat dalam novel
Jelaskan empat latar masyarakat berdasarkan novel yang anda baca.
Jawapan:
Novel yang saya kaji ialah Seteguh Karang.

Antara latar masyarakat dalam novel tersebut ialah masyarakat yang suka menjaga tepi kain orang. Buktinya, Sofia dan Maznah ialah pekerja di Pejabat Peladang Kawasan di Hulu Paka yang suka mengambil tahu akan aktiviti Awanis pada hujung minggu

Selain itu, terdapat juga masyarakat yang masih percaya akan perkara tahayul. Buktinya, Encik Lee tidak mahu menerima kehadiran anaknya, Anita kerana menganggap Anita membawa sial dalam keluarganya.

Masyarakat pekerja ladang yang terdiri daripada buruh asing turut dipaparkan dalam novel ini. Buktinya, Budi dan Bakri mewakili pekerja-pekerja Indonesia yang datang ke negara ini untuk mencari rezeki dengan bekerja di ladang kelapa sawit.

Di samping itu, terdapat juga masyarakat yang bersimpati terhadap nasib malang orang lain. Buktinya, Awanis bersimpati terhadap Budi yang mati dipatuk ular hingga sanggup membiayai penghantaran pulang jenazah Budi ke kampung halamannya di Indonesia.

Berdasarkan novel yang anda pelajari, jelaskan tema dan dua persoalan.

Tema
-keteguhan hati dalam menghadapi pelbagai cabaran dan menempuh liku-liku kehidupan selepas kematian ibu bapa

Persoalan
-kasih sayang dalam keluarga
-sikap prihatin akan masalah orang lain

Jawapan:

Novel yang saya kaji ialah Seteguh Karang.
Novel ini mengemukakan tema keteguhan hati dalam menghadapi pelbagai cabaran selepas kematian ibu bapa dalam kemalangan. Buktinya, Awanis sebagai watak utama cekal dan tabah menghadapi dugaan hidup pada usia yang muda selepas kematian ibu dan bapanya dalam kemalangan di jalan raya.

Persoalan yang dikemukakan oleh pengarang pula ialah kasih sayang terhadap ahli keluarga. Buktinya, Awanis sangat sayang akan Anita walaupun Anita bukan adik kandungnya.

Selain itu, novel ini memaparkan persoalan sikap prihatin akan masalah orang lain. Buktinya, Awanis sanggup pulang lebih awal ke Perak dan membantu Anita iaitu adik angkatnya untuk mencari ibu dan bapa kandungnya.

Pengajaran dalam novel
Novel mempunyai unsur yang positif yang dapat dijadikan contoh dalam pelbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat.
Terangkan empat pengajaran yang dapat anda jadikan contoh berdasarkan novel yang telah dipelajari.

-kita perlu tabah mengahadapi dugaan hidup supaya tidak terus bernasib malang.
Contohnya, Awanis menerima kematian abah dan mamanya dengan hati yang tabah

-kita perlu pandai menyesuaikan diri ketika berada di perantauan supaya disenangi oleh penduduk setempat.
Contohnya, Awanis dapat menyesuaikan diri dengan keluarga Kak Nor dengan mengubah tabiatnya selama ini yang tidak begitu suka melakukan tugas-tugas di dapur.

-kita mestilah berani menegakkan kebenaran supaya kita dihormati oleh orang lain.
Contohnya, Awanis berani menentang pendapat Encik Johari tentang bidang tugas praktikalnya sehingga Encik Johari menghormatinya sebagai seorang gadis yang mempunyai prinsip.

-kita mesti mempunyai perasaan simpati terhadap insan yang bernasib malang supaya penderitaan yang dialaminya dapat dikurangkan.
Contohnya, Awanis bersimpati terhadap Anita yang ingin mengenal ibu bapanya yang sebenar dengan berusaha mempertemukan mereka semula.

Kajian novel
Tulis suatu kajian ringkas tentang novel yang telah anda pelajari.

Tema
-SK memaparkan tema tentang keteguhan peribadi dalam menempuh cabaran hidup
-Buktinya, Awanis sebagai watak utama tabah menghadapi dugaan hidup selepas kematian kedua-dua ibu bapanya dalam kemalangan jalan raya.
-SK menggarap beberapa persoalan seperti masalah dalam keluarga dan sikap masyarakat yang masih mempunyai kepercayaan karut dan kolot
-Contohnya, Awanis terpaksa membantu Anita mencari keluarga kandungnya. Encik Lee pula mempunyai kepercayaan bahawa Anita ialah seorang anak yang sial kerana dianggap sebagai punca perniagaan Encik Lee mengalami kerugian.

Nilai Murni
-SK memaparkan nilai murni dan pengajaran yang berguna kepada pembaca
-antara pengajaran yang diperoleh setelah membaca novel ini ialah kita hendaklah saling menyayangi supaya ikatan kekeluargaan terus kukuh dan bahagia.
-contohnya, di akhir cerita, keluarga Awanis bersatu semula dan konflik antara Maysarah dengan Anita berjaya diselesaikan

Watak dan Perwatakan
-SK menonjolkan watak utama dan watak-watak sampingan dengan pelbagai perwatakan.
-contohnya, Awanis ialah watak utama yang berperwatakan berani, tegas dan penyayang.
-contoh watak sampingan pula ialah Maysarah yang merupakan seorang gadis yang pemurung dan menyalahkan diri sendiri.sebagai punca kematian ibu bapanya

Latar
-Latar tempat dalam novel SK meliputi negeri seperti Perak, Perlis dan Terengganu
-contohnya, Awanis tinggal di Ipoh, belajar di Arau Perlis dan menjalani tugas praktikal di Hulu Paka Terengganu
-Latar masyarakat dalam novel SK merangkumi masyarakat pelajar, pekerja ladang, dan pekerja pejabat
-contohnya, Awanis menuntut di ITM cawangan Perlis manakala Anita masih belajar di sekolah dalam tingkatan empat.
-latar masa dalam novel SK tidak dinyatakan dengan jelas tetapi berlaku pada masa sekarang
-buktinya, Awanis menuntut ilmu di ITM cawangan Perlis, melihat sendiri kepesatan daerah Kerteh di Terengganu dan melalui lebuh raya Jabor - Jerangau

NOTA HUJUNG:#Senarai isu dan topik yang dinyatakan hanya sebagai garis panduan dalam usaha penulis membantu pelajar untuk menghadapi peperiksaan.
#Penulis BUKAN panel penggubal yang membina soalan di Lembaga Peperiksaan Malaysia, justeru apa-apa yang dipaparkan di sini hanyalah berdasarkan analisis ISU dan TOPIK yang dibuat oleh penulis dan rakan-rakan guru BM.
#Bagi penulis, selagi anda belum memasuki dewan untuk menjawab kertas peperiksaan yang akan dijalankan pada hari RABU (18 NOVEMBER 2009), selagi itu masih ada ruang untuk anda membuat persiapan yang terbaik.
#Penulis mendoakan semoga anda BEROLEH KECEMERLANGAN dalam SPM yang bakal diduduki. Amin!

Tiada ulasan: