17 November 2010

MAKLUMAT PENGGUNAAN EJAAN TERKINI

EJAAN

Para editor PTS dan guru bahasa Melayu, sila lihat dan beri perhatian dan ambil tidakan sewajarnya.

1. baru dan baharu

Keputusan mesyuarat Jawatankuasa Bahasa DBP pada 16 Ogos 2010, dan disahkan pada 8 November 2010, mengesahkan bahawa ejaan perkataan "baru" dan "baharu" itu adalah variasi ejaan yang dapat diterima pakai. Tidak ada perbezaan makna dan fungsi nahu.

2. "Tok" dan "Tuk"

Ejaan perkataan "Tok Pelanduk" atau "Tuk Pelanduk" sebagai nama khas juga dibenarkan.

Editorial perlu memilih salah satu dan menggunakannya dengan konsisten.

SUMBER : LAMAN FACEBOOK PROF DR ABDULLAH HASSAN

Tiada ulasan: