13 Ogos 2010

SOALAN KAJI SELIDIK

Kepada guru-guru dan pelajar-pelajar yang mengunjungi blog ini sila klik pautan di bawah untuk menjawab soalan kaji selidik kendalian blooger mengenai Penggunaan Blog dalam Pengajaran Karangan Kepada Calon SPM.

Segala maklumat yang diberikan dalam kajian ialah rahsia dan hanya untuk kegunaan kajian sahaja.

Kerjasama anda amat saya harap dan alu-alukan serta didahului dengan ucapan terima kasih.

SILA KLIK LINK BERIKUT :

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDIzSld4Y3lZTnRHdUliN2lxNUpNblE6MQ

Teachers and students who visit this blog, please click the link below to answer the survey questions on use of operating blooger Blog in Teaching Essay to candidates SPM.

All information provided in this study is confidential and only for research purposes only.

Your cooperation is my hope and welcome and led the thanks.

PLEASE CLICK THE FOLLOWING LINK:

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDIzSld4Y3lZTnRHdUliN2lxNUpNblE6MQ

Tiada ulasan: