18 November 2009

SOALAN SPM 2009

BAHAGIAN A

Gambar menunjukkan sebahagian daripada aktiviti badan beruniform yang terdapat di sekolah serta faedahnya. Huraikan pendapat anda tentang faedah-faedah yang diperoleh apabila kita menyertai badan beruniform. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

TEMA SOALAN : AKTIVITI BADAN BERUNIFORM SERTA FAEDAHNYA
FORMAT : PENDAPAT
DIMENSI : DIRI/REMAJA
MAKLUMAT BERGAMBAR :

1. ketahanan mental dan fizikal
2. semangat kerjasama dan pembentukan disiplin
3. pengetahuan asas bantuan kecemasan

ULASAN :

Soalan menuntut calon membincangkan faedah-faedah apabila calon menyertai badan beruniform di sekolah. Oleh itu, calon boleh memanipulasi pengalaman menyertai badan beruniform di sekolah bagi membincangkan isu ini.

PENDAHULUAN :

- definisi badan beruniform
- kepentingan menyertai badan beruniform
- melibatkan diri dengan pelbagai aktiviti berfaedah
- boleh meluaskan pergaulan dan menambah kenalan baharu
- mengutip pelbagai pengalaman berkait dengan aktiviti badan yang disertai
- membentuk sahsiah diri yang seimbang - JERI
- contoh : kadet polis, kadet remaja sekolah, puteri Islam, Ranjer Puteri, dll
- pelbagai faedah lain boleh diperoleh dengan menyertai badan beruniform

ISI-ISI :

- ketahanan mental dan fizikal
- membina pemantapan diri menerusi pelbagai aktiviti
- membina kekuatan dalaman dan luaran
- contoh :
- abseling, rapelling
- boleh menjelaskan pelbagai isu dengan baik

- Semangat kerjasama dan pembentukan disiplin
- aktiviti yang diadakan menuntut semangat kerjasama
- semai sikap saling membantu seperti aur dengan tebing
- pupuk persefahaman dan perasaan kekitaan yang tebal
- meringkan beban kerja dan menyelesaikan kerja dengan cepat
- contoh :
- berat sama dipikul, ringan sama dijinjing

- pengetahuan asas bantuan kecemasan
- memperoleh pengetahuan penting untuk membantu orang lain ketika kecemasan
- boleh digunakan untuk membantu orang
- Contoh :
- persatuan bulan sabit merah - asas merawat

PENUTUP :
- pelbagai faedah boleh diperoleh sekiranya aktif dalam kegiatan badan beruniform
- membangunkan potensi dan keyakinan diri
- meluaskan pergaulan yang sihat dalam aktiviti berfaedah
- di mana ada kemahuan, di situ ada jalan

Tiada ulasan: