16 Oktober 2009

PERKONGSIAN PINTAR

Manfaat Blog Dalam P & P Bahasa Melayu : Pendekatan Pembelajaran Kolaboratif dan Koperatif

SEMINAR PENGGUNAAN PELBAGAIAN BAHAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TARIKH : 7 November 2009

Tempat : SM Islam Hira, Kuala Selangor, Selangor

Masa : 9.00 pagi hingga 4.00 petang

Tiada ulasan: