06 April 2009

Maklumat ketika menjawab soalan BM K2

Sumber : blog cikgu razak


1. Calon boleh menulis jawaban dalam tulisan Rumi atau Jawi.
Ibu Bapa perlu tahu bahawa pelajar dibenarkan menjawab dalam tulisan rumi atau jawi. Ibu bapa boleh menggalakkan anak-anak menjawab dalam tulisan jawi jika anak mereka mahir dalam tulisan jawi. Arahan ini tertera pada kertas soalan Bahasa Melayu.

2. Untuk soalan novel, calon diberi pilihan untuk menggunakan mana-mana 8 novel yang tersenarai ketika menulis jawaban.
Ibu bapa dan pelajar perlu tahu bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia telah menetapkan novel yang digunakan oleh sebuah negeri ketika proses P&P di dalam bilik darjah. Namun demikian KPM tidak melarang pelajar daripada menggunakan mana-mana novel ketika mempersembahkan jawaban. Arahan ini tertera pada soalan 4 iaitu: Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan novel-novel berikut : (8 novel yang disenaraikan). Namun demikian lebih baik pelajar menggunakan novel yang dipelajari di sekolah ketika menjawab soalan.

3. Untuk soalan 3(c) dan 3 (d), ikut arahan seperti tertera pada kertas soalan. Pada tahun 2008, calon tidak perlu menulis semula ayat. Untuk tahun 2009, sila lihat semula arahan soalan tersebut.
Untuk soalan tersebut, pelajar hanya perlu menyenaraikan jawaban yang betul sahaja.

4. Pelajar perlu menjawab dalam ayat yang gramatis.
Rakan guru dan ibu bapa perlu sentiasa mengingatkan pelajar dan anak-anak supaya menjawab soalan rumusan, pemahaman, tatabahasa dan novel dalam ayat yang lengkap dan gramatis.

Tiada ulasan: