27 Mac 2009

Guru perlu tahu perkara ini…

Ditulis oleh : Fadzli / Friday, 27 March 2009

Pembangunan profesionalisme guru bertujuan untuk membangunkan pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai yang membolehkan guru mempunyai kompetensi untuk menjadi guru berkesan.

Perkara yang perlu dibangunkan ialah:

§ Pengetahuan umum pedagogi: yang terkandung di dalamnya strategi pengajaran, pengurusan kelas, pengetahuan tentang murid dan pembelajaran (learning)

§ Pengetahuan isi kandungan (subject matter) : pengetahuan tentang isi kandungan sesuatu bidang yang hendak diajar

§ Pengetahuan isi kandungan khusus pedagogi: kaedah mengajar sesuatu mata pelajaran (otomotif berbeza dengan bidang vokasional lain), pengetahuan tentang kurikulum dan bahan kurikulum

§ Pengetahuan tentang pelajar dan konteks pelajar , famili dan sekolah

§ Perkaitan antara teori dan praktis

§ Pengetahuan tentang strategi, teknik dan instrumen untuk mengekalkan suasana pembelajaran

§ Pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk berinteraksi dengan pelajar dari pelbagai budaya dan agama

§ Pengetahuan dan kemahiran menggunakan teknologi dalam pengajaran dengan berkesan

Berdasarkan keperluan di atas, banyak perkara perlu dikuasai oleh guru. Tidak semua perkara ini diperolehi semasa persediaan guru di institut pendidikan guru (IPG) atau institut pengajian tinggi (IPT). Sebahagian besar diperolehi pengalaman, kajian, pengamatan (observation) dan pembelajaran dari rakan guru yang lain.

(petikan dokumen Pembangunan Profesionalisme Guru Vokasional & Kemahiran)

Tiada ulasan: